Planowanie tras dla logistyki

Dla kogo?

Planowanie tras dla logistyki

Od prostego wyznaczania tras pomiędzy punktami do kompletnego systemu TMS.


Raportowanie


Prowadzenie weryfikacji i raportowania szybkości i jakości pracy monitorowanych osób. Raporty możliwe do zdefiniowania cyklicznych raportów jak i konfigurowanych na życzenie.

Alerty


Możliwe zdefiniowanie alertów na parametry w tym alerty lokalizacyjne (tzw. geofencing), przekroczenia prędkości, ubytki paliwa, opóźnienia w transporcie, itp.

Przydzielanie zadań


Automatyczny podział przesyłek na całą flotę firmową (pojazdy homogeniczne lub zdefiniowane różne ładowności/kubatury oraz pojazdy specjalne, np. chłodnie).

Monitoring


W tym pomiary specyficznych warunków przewozu (temperatuta, wilgotność) aktualizowana na bieżąco pozycja wizualizowana na mapie.