Planowanie pracy kurierów - AutoMapa Enterprise

Dla kogo?

Planowanie pracy kurierów

Monitoring


Monitoring pracy live, wykrywanie stopów i pomiar czasów obsługi punktów do późniejszego użycia w modelu obliczeniowym. Na podstawie danych operacyjnych powstają dashboardy i automatyczne raporty dla różnych profili użytkowników.

Rejonizacja


Wsparcie w podziale obszaru operacyjnego na optymalne wolumenowo rejony w oparciu o dane historyczne. Udostępnienie narzędzia Edytora Stref do łatwej edycji i zarządzania rejonizacją oraz umożliwienie sortowania przesyłek.

Geokodowanie


Lokalizacja nadawców i odbiorców. Zaawansowane środowisko geokodowania umożliwia precyzyjną lokalizację adresu nawet przy niepełnej lub częściowo błędnej informacji wejściowej.

Optymalne trasy


Wyznaczanie tras dziennych kurierów (VRP / VRPTM) i optymalnej kolejności stopów (TSP) w oparciu o dane traffic i historyczne czasy obsługi punktów adresowych.