AutoMapa Geomarketing

Funkcjonalności

Geomarketing

Siła nabywcza

Rodzaje budynków

Populacja

Podział administracyjny

Numeryczny model terenu

Kody pocztowe

Dane własne

Dane rynkowe

Traffic


 • Lokalizacja np. sieci sklepów
 • Dane obrotowe
 • Dane konkurencji
 • Demografia
 • Siła nabywcza
 • Dane traffic
 • Atrybuty drogowe
 • Pikietaż dróg w Polsce
 • Dane punktów POI
 • Typy budynków
 • Dane katastralne
 • Podział administracyjny
 • Obszary kodów pocztowych
 • Dane ze źródeł zewnętrznych (np. dane klienta, GUS, GUGiK)

 • Analiza krzyżowa warstw na mapie
 • Wyznaczanie stref oddziaływania
 • Obliczanie potencjału nabywczego grupy docelowej
 • Identyfikacja "białych plam" i obszarów konkurencji
 • Analiza generatorów ruchu
 • Weryfikacja nowych potencjałów - nowe osiedle, otwarte drogi, etc
 • Analiza sieci dystrybucji z możliwością optymalnego podziału terenu operacyjnego
 • Obliczanie modelu obrotowego sklepów
 • Filtrowanie geograficzne (np. po odległości od najbliższego bankomatu)
 • Filtrowanie po atrybutach

 • Skonfigurowany widok na interaktywnej mapie (permalink)
 • Dedykowany raport online ze skonfigurowanymi elementami (mapki, wykresy, tabele, etc)
 • Raport PDF
 • Raport Excel

Przykłady analiz

Planowanie sieci sprzedaży


Efektem analizy może być: rekomendacja usunięcia punktów sprzedaży, uruchomienie nowego punktu, zmiana profilu sprzedaży / asortymentu, etc.

Czytaj więcej

Analiza sieci dystrybucji


Efektem analiz może być: zaplanowanie optymalnego podziału terytorialnego pomiędzy pracowników, wyznaczenie optymalnych tras przejazdu, podział przesyłek na flotę pojazdów/pracowników, zalecenia lepszego rozłożenia wolumenów przesyłek pomiędzy oddziały

Czytaj więcej