Dla kogo?

AutoMapa dla korporacji taksówkowych

Wsparcie operacyjne dla korporacji taksówkowych


Przydzielanie
zleceń


Na podstawie lokalizacji wolnych taksówek i Klienta odbywa się automatyczne przydzielenie zlecenia z uwzględnieniem aktualnego czasu dojazdu w sieci drogowej.

Dedykowana sieć drogowa


Uwzględnianie buspasów i obszarów dostępnych wyłącznie dla taksówek (np. centra niektórych miast)

Wirtualny
taksometr


Określenie kosztu kursu na podstawie odległości w I/II strefie taksówkowej oraz czasu spędzonego w korkach (taryfa jak postój).

Nawigacja
AutoMapa


Do nawigacji po mieście oraz wbudowania w korporacyjne aplikacje mobilne.