Planowanie i optymalizacja tras - AutoMapa Enterprise

Funkcjonalności

Planowanie i optymalizacja tras

Dane traffic


Dane o natężeniu ruchu drogowego pochodzą z monitoringu pojazdów jeżdżących po polskich drogach. Dane zbieramy od 2006 roku, ciągle ulepszając algorytmy uczące się i wnioskujące na podstawie pory dnia, typu dnia (np. weekend) czy pory roku.

W chwili obecnej w każdej minucie spływają do nas sygnały z ponad 100 tysięcy monitorowanych pojazdów, urządzeń mobilnych i taksówek.

Kompletne dane sieci drogowej


Posiadamy własne dane - zbierane i aktualizowane w trybie ciągłym. Podczas wyznaczania tras możemy brać pod uwagę wiele atrybutów drogi: klasę drogi (np. autostrada lub DK), numer drogi wraz z pikietażem, liczbę pasów, model prędkości Traffic, teren zabudowany, ograniczenie prędkości, ograniczenia ciężarowe (DMC, nacisk na oś,

ograniczenia gabarytowe), opłaty (autostradowe czy viaToll), zakazy skrętów, światła drogowe, przeprawy promowe, przejazdy kolejowe itp.

Trasy możliwe do wyznaczenia obejmują trasy samochodowe, ciężarowe (>3.5t), rowerowe oraz piesze.

Optymalizacja


Nasze algorytmy umożliwiają optymalizację tras pod kątem czasu, odległości lub innych kryteriów Klienta (jak np. liczba stopów czy brak spóźnień w wyznaczonych oknach czasowych). Zastosowany autorski model obliczeniowy VRP / TSP jest uzależniony od ilości punktów pośrednich oraz ilości narzuconych warunków optymalizacji, w tym okien czasowych i innych ograniczeń (np. limity wagowe, gabarytowe, czas pracy, itd).

Strefy
dojazdu


Strefy dojazdu, izochrony lub catchment area – może to być obszar oddalony od wskazanego miejsca o jednakowy, określony czas dojścia/dojazdu. Przykład użycia – dla sieci handlowych lub bankomatów można określać obszar oddziaływania punktu jako obszar dojścia pieszego w ciągu 10 minut.