Geokodowanie

Funkcjonalności

Geokodowanie

Opis procesu geokodowaniaCzyszczenie danych

Wszystkie nadmiarowe dopiski i notatki zostają usunięte, a zlepione ze sobą zostają rozdzielone.

Mapowanie pól

Wszystkie dane zostają przepisane na podstawie ich wartości (np. numer budynku oddzielnie od nazwy ulicy).

Wyszukiwanie

Sprawdzanie bez aliasów oraz podstawowej bazy adresowej. W przypadku niedokładnych wyników - poszerzanie wyszukiwania na większy obszar, przybliżone nazwy miejscowości.

Ocena wyników

Każdy z rekordów zostaje oceniony pod kątem dopasowania pól i oszacowany promień potencjalnego błędu.

Sortowanie wyników

Wyniki zostają zwrócone w kolejności uzależnionej od ich jakości, wielkości miejscowości, a nawet popularności wyszukań danego zapytania.

Możliwość integracji

Przekazanie plików CSV/ Excel


 • Kodowanie UTF-8
 • W przypadku pliku CSV kolumny powinny być rozdzielone średnikiem oraz zawartość pól tekstowych powinna być ujęta w cudzysłów
 • Obsługiwane kolumny (mapowane automatycznie) województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku (może być podany w kolumnie ulica)
 • Plik będzie wzbogacony o dodatkowe kolumny z wynikiem geokodowania każdego rekordu
 • Dodatkowo zostanie dostarczona statystyka rozkładu jakości geokodowania

API webservice


 • API dostępne w protokole REST lub SOAP
 • Wymiana danych poprzez format UTF-8 JSON
 • Dostępne metody do pojedynczego odpytywania oraz do wysyłania paczek zapytań (tzw. bulk request)

Inne


 • Połączenie z bazą danych
 • Panel online
 • Metody dedykowane

Rekord
adresowy


Standardowy zgeokodowany rekord będzie zawierał pełną strukturę administracyjną (województwo, powiat, gmina), miejscowość, dzielnicę, kod pocztowy, ulicę, numer budynku, kod TERYT (do poziomu ulicy), indeks jakości geokodowania (0-9), promień potencjalnego błędu geodkowowania (w metrach) oraz link umożliwiający podgląd adresu na mapie Targeo.

Geokodowanie
wzbogacone - pakiety

1Pakiet Budynki
 • Typ budynku (mieszkalny, komercyjny, mieszany)
 • Liczba gospodarstw domowych
 • Liczba mieszkańców (w podziale K/M)
2Pakiet POI
 • Zliczenia POI w promieniu X metrów (do 5 kategorii POI) np. liczba bankomatów w promieniu 500 metrów
 • Określenie odległości do najbliższego POI z wybranej kategorii (do 5 kategorii), np. najbliższa apteka
3Pakiet Traffic
 • Indeks natężenia ruchu dla zdefiniowanych slotów czasowych (np poranek w dni robocze)
4Pakiet Ekonomia
 • Siła nabywcza (Purchase Power), w tym per capita
 • Wartość w podziale na kilkanaście kategorii wydatków
 • Wartość bezrobocia