Edytor Stref - AutoMapa Enterprise

Funkcjonalności

Edytor stref

Tworzenie
obszarów operacyjnych


Strefy można tworzyć ręcznie lub przy wsparciu modelu wnioskującego. W przypadku automatycznego tworzenia stref niezbędne jest zasilenie systemu danymi wolumetrycznymi dotyczącymi przesyłek/zleceń agregowanych w punktach adresowych oraz baza pracowników terenowych (np. kurierów czy dostarczycieli jedzenia).

Tworzone strefy mogą być różnego rodzaju – w przypadku przesyłek kurierskich np. przesyłki zwykłe i paletowe lub transporty zwykłe, chłodnicze, materiał sypki, etc. System umożliwia edycję każdego z rodzajów niezależnie.

Ręczna edycja punktów strefy operacyjnej

Ręczna edycja punktów

Półautomatyczny proces tworzenia stref operacyjnych

Automatycznie stworzone granice z możliwością ręcznej edycji

Zautomatyzowane tworzenie obszarów operacyjnych

Całkowicie automatyczny proces tworzenia granic przez system

Zarządzanie oddziałami


Każda ze stref może być umieszczona w strukturze obrazującej działanie operacyjne firmy klienta – np. rejony, oddziały, itp. Dzięki temu wszystkie zlecenia wpływające do systemu mogą być automatycznie przydzielane do odpowiedniego oddziału, strefy i pracownika.

Sortowanie zleceń


Po utworzeniu stref i pokryciu nimi terenu operacyjnego może odbywać się sortowanie zleceń (przesyłek, zamówień, dostaw, etc). Na podstawie adresu zlecenia i dodatkowych kryteriów (np. waga, rodzaj przesyłki, usługi dodatkowe, etc) system przydziela odpowiednią strefę i pracownika umożliwiając poprawny wydruk etykiety i skierowanie do odpowiedniego oddziału/sortowni.