Dla kogo?

Planowanie sieci sprzedaży

Analiza zasięgu sieci sprzedaży

Model tworzy się indywidualnie, najczęściej z uwzględnieniem poniższych danych

Analiza zasięgu sieci sprzedaży


Taka analiza służy do identyfikacji potencjału ekspansji lub modyfikacji zagęszczenia istniejących punktów sprzedaży. Może skutecznie wskazać miejsca, które z powodu potencjału wysokiej rentowności są interesujące dla klienta. Pod uwagę należy wziąć zarówno dane wewnętrzne – model obrotowy, jak i czynniki zewnętrzne – populację czy siłę nabywczą.

  • Dane przestrzenne Targeo (budynki, sieć drogowa, czasy dojazdu)
  • Dane socjoekonomiczne (populacja, siła nabywcza, etc.)
  • Analiza konkurencji „white-spots” (zasięg sieci własnej vs. konkurencja)
  • Dane klienta (przychody, wolumeny sprzedaży, koszt obsługi etc.)
  • Kalibracje ręczne (specyfika lokalizacji, regionu, etc.)

Strefy
oddziaływania


Ocenę każdego z Punktów Sprzedaży można przeprowadzić na podstawie jego wyników sprzedażowych w połączeniu ze strefą oddziaływania, którą można zdefiniować poprzez np. strefę dojścia pieszego w 10 minut. Dla tak wyznaczonej strefy oblicza się populację wraz z jej charakterystyką (płeć/wiek), siłę nabywczą, punkty konkurencji oraz generatory ruchu (np. przystanek autobusowy, bankomat, kino, etc).

Analiza sieci
dystrybucji


Analiza logistyczna może posłużyć do lepszego rozlokowania magazynów, centrów logistycznych, oddziałów, etc. Na podstawie historycznych wolumenów transportów i potencjału rozwoju obliczamy najbardziej efektywne lokalizacje i prowadzimy analizę probabilistyczną – jak zmieni się aktualna dystrybucja jeśli dołożymy magazyn w określonej lokalizacji.

W kolejnym kroku skupiamy się na optymalizacji tras w celu zminimalizowania czasu pracy kierowcy lub zmniejszenia liczby przejeżdżanych kilometrów

Zarządzanie
pracownikami
terenowymi


System umożliwia planowanie tzw. trasówek na cały tydzień lub inny cykl. Trasy mogą być planowane w sposób automatyczny aby zoptymalizować czas pracy lub ilość kilometrów, z uwzględnieniem okienek czasowych (np. godziny otwarcia punktu) oraz innych kryteriów (np. wizyta nie rzadziej niż 2x w tygodniu).