Funkcjonalności

Geomarketing

Przykłady analiz

Analiza białych plam
Po zestawieniu lokalizacji punktów własnych, konkurencji oraz populacji z uwzględnieniem targetu oraz siły nabywczej otrzymamy obszary wysokiego ratingu inwestycyjnego.
Analiza sieci dystrybucji
Efektem analiz może być: zaplanowanie optymalnego podziału terytorialnego pomiędzy pracowników, wyznaczenie optymalnych tras przejazdu, podział przesyłek na flotę pojazdów/pracowników, zalecenia lepszego rozłożenia wolumenów przesyłek pomiędzy oddziały.
Planowanie sieci sprzedaży
Efektem analizy może być: rekomendacja usunięcia punktów sprzedaży, uruchomienie nowego punktu, zmiana profilu sprzedaży / asortymentu, etc.
Analiza biznesowa lokalizacji POS
Dla wybranych punktów przeprowadzona analiza oddziaływania catchment w strefach np. dojazdu 10 minut samochodem osobowym.

Geomarketing - analiza siły nabywczej

Siła nabywcza

Geomarketing - rodzaje budynków

Rodzaje budynków

Geomarketing - analiza populacji

Populacja

Geomarketing - rozkład podziału administracyjnego

Podział administracyjny

Geomarketing - analiza modelu terenu

Numeryczny model terenu

Geomarketing - wizualizacja obszarów kodów pocztowych

Kody pocztowe

Geomarketing - wizualizacje danych własnych klienta

Dane własne

Geomarketing - wizualizacja danych rynkowych

Dane rynkowe

Geomarketing - wizualizacja danych traffic

Traffic

 

Referencje

Dane wejściowe do analiz geomarketingowych


 • Lokalizacja np. sieci sklepów
 • Dane obrotowe
 • Dane konkurencji
 • Demografia
 • Siła nabywcza
 • Dane traffic
 • Atrybuty drogowe
 • Pikietaż dróg w Polsce
 • Dane punktów POI
 • Typy budynków
 • Dane katastralne
 • Podział administracyjny
 • Obszary kodów pocztowych
 • Dane ze źródeł zewnętrznych (np. dane klienta, GUS, GUGiK)

Opis analizy geomarketingowej


 • Analiza krzyżowa warstw na mapie
 • Wyznaczanie stref oddziaływania
 • Obliczanie potencjału nabywczego grupy docelowej
 • Identyfikacja "białych plam" i obszarów konkurencji
 • Analiza generatorów ruchu
 • Weryfikacja nowych potencjałów - nowe osiedle, otwarte drogi, etc
 • Analiza sieci dystrybucji z możliwością optymalnego podziału terenu operacyjnego
 • Obliczanie modelu obrotowego sklepów
 • Filtrowanie geograficzne (np. po odległości od najbliższego bankomatu)
 • Filtrowanie po atrybutach

Wyniki analizy geomarketingowej


 • Wyniki prezentowane online w systemie AutoMapa #geoanalytics
 • Skonfigurowany widok na interaktywnej mapie (permalink)
 • Dedykowany raport online ze skonfigurowanymi elementami (mapki, wykresy, tabele, etc)
 • Raport PDF
 • Raport Excel

Przykłady analiz

Planowanie sieci sprzedaży


Efektem analizy może być: rekomendacja usunięcia punktów sprzedaży, uruchomienie nowego punktu, zmiana profilu sprzedaży / asortymentu, etc.

Czytaj więcej

Analiza sieci dystrybucji


Efektem analiz może być: zaplanowanie optymalnego podziału terytorialnego pomiędzy pracowników, wyznaczenie optymalnych tras przejazdu, podział przesyłek na flotę pojazdów/pracowników, zalecenia lepszego rozłożenia wolumenów przesyłek pomiędzy oddziały

Czytaj więcej